Vize firmy

Vize naší firmy je velmi prostá a jednoduchá: Udržet jak pracovní místa pro postižené občany a ostatní zaměstnance, tak vysokou kvalitu výroby.

Hlavním cílem je produkovat výrobky na vysoké úrovni výrobní i chuťové, bez chemických přídavků, českou rukou z českých surovin).

Dále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, modernizovat vozový park a jednu z nejdůležitějších částí výrobního procesu - balení výrobků, které nás posune výkonově zase o něco výše jsou naše dílčí, neméně důležité cíle.

Předsevzali jsme si každoročně uvést na trh dva nové výrobky. KAŽDÝ náš nový VÝROBEK stejně tak jako všechny stávající, musí být BEZ CHEMICKÝCH PŘÍSAD, vyroben ČESKÝMI LIDMI a pokud je to možné pouze z ČESKÝCH SUROVIN.

Naším mottem je : „… s radostí vyrábíme pro vás