Projekty programu rozvoje

 

Projekt Společnosti PZP Merlin s.r.o.
Realizace: 2016 - 2018
Název projektu:
Modernizace podniku
Opatření: 4.2.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Je spolufinancován Evropskou unií

Hlavní cíl projektu/operace
Realizací projektu žadatelem dojde k pořízení následujícího vybavení:
1. Multifunkční balící a plnící centrum
2. Multifunkční smažící a dusící centrum s rekuperačním odsáváním
3. Multifunkční zařízení na výrobu halušek, bramborových mráčků, játrové rýže
4. Multifunkční box - rozmrazování mražených surovin pro výrobu
5. Pěnové čistící zařízení
6. Vážící paletovací vozík
7. Nákladní automobil s mrazící jednotkou o celkové užitné hmotnosti do 3,5t
8. Serverové řešení včetně aktivních propojovacích prvků. Mobilní čtečka čárových kódů pro sklad žadatele a 3 mobilní čtečky včetně mobilních počítačů a mobilních tiskáren pro expediční vozidla žadatele. 3 osobní počítače včetně LCD monitorů a operačních systémů. Vybavení potřebným softwarem kompatibilní se současným softwarem podniku

To bude mít přímý vliv na společnost P Z P MERLIN s.r.o. prostřednictvím:
- zvýšení kvality a kapacity balení při nižší spotřebě obalových materiálů
- možnost balení dalších výrobků společnosti
- zvýšení kvality produkce
- zvýšení přidané hodnoty společnosti vztažené na jednoho zaměstnance
- zvýšení podílu na trhu
- udržení hygienických požadavků v potravinářské výrobě
- snížení výrobních nákladů na jednotku produkce a snížením výrobních vstupů (obalový materiál, olej, voda, energie)
- snížení logistických nákladů
- přesné evidenci vyráběných výrobků a jejich možná dohledatelnost
- přesná skladová evidence prodávaných výrobků při rozvážení ke konečným zákazníklům 
- uvedení nového výrobku na trh - halušek, bramborových mráčků, játrové rýže
- podpoření image společnosti jako kvalitního výrobce potravinových výrobků
- udržení, případně zvýšení zaměstnanosti OZP (osoby zdravotně postižené - ZZ, ČID, OZP, ZTP, ZTP/P)
- prostřednictvím zvýšené poptávky po surovinách podpořeny i zemědělské podniky v regionu.

Výše uvedenými investicemi dojde ke snížení výrobních nákladů společnosti na jednotku produkce při současném zvýšení její kvality. Tím dojde nejen ke zvýšení přidané hodnoty společnosti P Z P MERLIN s.r.o.

Projekt "Modernizace podniku" je pro žadatele proveditelný, účelný, hospodárný a efektivní.
Po ukončení realizace projektu i dále po uplynutí doby závaznosti projektu na účel budou pořizované technologie sloužit k výše popisovaným účelům.

 

Projekt Společnosti PZP Merlin s.r.o.
Realizace: 2018 - 2020
Název projektu:
Modernizace výrobních prostor podniku

Opatření: 4.2.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Je spolufinancován Evropskou unií

Hlavní cíl projektu/operace
Realizací projektu žadatelem dojde k pořízení následujícího vybavení:

Nový expediční sklad žadatele s pojezdovým regálovým systémem a efektivní mrazírenskou technologií. Díky pojezdovým regálovým systémům bude maximálně využita kapacita skladu.

Elektrický ručně vedený vysokozdvižný vozík bude sloužit k manipulaci s výrobky v nově zřízeném expedičním skladě a k expedici výrobků společnosti.

Nová myčka na nádobí, především na mytí plechů bude splňovat náročné požadavky na hygienu používaného příslušenství podniku žadatele.

Tento projekt je zaměřen na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti podniku. Podpora investic do technologií související se zpracováním a kvalitním usnadněním zemědělských produktů a jejich uvádění na trh umožní žadateli využití moderních a efektivnějších technologií. V neposlední řadě realizace projektu přispěje ke snížení výrobních nákladů a snížení energetické náročnosti výroby. Projekt je pro žadatele potřebný z důvodu rostoucí konkurence sektoru, na který se společnost zaměřuje. Zároveň bude docíleno zachování, případně nárůst pracovních míst, převážně pro zaměstnance OZP a TZP. Nové a efektivnější technologie přispějí k menšímu zatížení životního prostředí.